Neidio i'r prif gynnwy

TermCymru

21 canlyniad
Rhestrir y canlyniadau yn ôl perthnasedd.
Saesneg: adjudication
Cymraeg: dyfarniad
Statws B
Pwnc: Cyfiawnder a threfn
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: dogfen arfarnu
Statws C
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Diffiniad: part of vaccine adjudication process
Cymraeg: cyfarfod arfarnu
Statws C
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: part of vaccine adjudication process
Cymraeg: swyddog dyfarnu
Statws B
Pwnc: Cyfiawnder a threfn
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: Panel Dyfarnu Lloegr
Statws C
Pwnc: Llywodraeth leol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: Panel Dyfarnu Cymru
Statws A
Pwnc: Llywodraeth leol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: PDC
Cymraeg: Llywydd y Panel Dyfarnu
Statws C
Pwnc: Llywodraeth leol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: Cofrestrydd y Panel Dyfarnu
Statws C
Pwnc: Llywodraeth leol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: Cyfarfod Arfarnu Brechlynnau
Statws C
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: Cyfarfodydd Arfarnu Brechlynnau
Statws C
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Cymraeg: Uned Gymorth y Panel Dyfarnu
Statws C
Pwnc: Llywodraeth leol
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Cymraeg: Y Gwasanaeth Dyfarnu Parcio Cenedlaethol
Statws C
Pwnc: Trafnidiaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: Grŵp Gorchwyl Dyfarnu Cyrff Ambarél y Diwydiant Adeiladu
Statws C
Pwnc: Datblygu economaidd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: Rheoliadau Codi Ffi ar Ddefnyddwyr Ffyrdd (Dyfarnu a Gorfodi) (Cymru)
Statws C
Pwnc: Teitlau deddfwriaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Saesneg: adjudicator
Cymraeg: dyfarnwr
Statws B
Pwnc: Cyfiawnder a threfn
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: Dyfarnwr y Cod Cyflenwi Nwyddau Groser
Statws B
Pwnc: Datblygu economaidd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: The Bill will establish a Groceries Code Adjudicator to enforce the Groceries Code. This aims to ensure that the largest retailers, such as the big name supermarkets, treat their suppliers fairly.
Cyd-destun: Bydd y Bil yn creu Dyfarnwr y Cod Cyflenwi Nwyddau Groser er mwyn rhoi'r Cod Ymarfer Cyflenwi Nwyddau Groser ar waith. Y nod yw sicrhau bod y manwerthwyr mwyaf, gan gynnwys yr archfarchnadoedd mawr, yn trin eu cyflenwyr yn deg.
Diweddarwyd ddiwethaf: 6 Ebrill 2020
Cymraeg: Swyddfa'r Dyfarnwr Annibynnol
Statws A
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Diffiniad: SDA
Cymraeg: Dyfarnwr i Gofrestrfa Tir EM
Statws B
Pwnc: Cyfiawnder a threfn
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: Dyfarnwr Annibynnol Awdurdodau Lleol Cymru
Statws C
Pwnc: Llywodraeth leol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: Deddf Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Dyfarniadau Nawdd Cymdeithasol 1983
Statws C
Pwnc: Gwasanaethau cymdeithasol
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Cymraeg: Rheoliadau Dyfarniadau gan Dribiwnlysoedd Achos a Thribiwnlysoedd Achos Interim (Cymru) 2001
Statws A
Pwnc: Teitlau deddfwriaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog