Neidio i'r prif gynnwy

TermCymru

7 canlyniad
Rhestrir y canlyniadau yn ôl perthnasedd.
Saesneg: Abbey Cwmhir
Cymraeg: Abaty Cwm-hir
Statws A
Pwnc: Enwau lleoedd
Rhan ymadrodd: Enw priod
Diffiniad: Powys
Saesneg: Tintern Abbey
Cymraeg: Abaty Tyndyrn
Statws A
Pwnc: Enwau lleoedd
Rhan ymadrodd: Enw priod, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Sir Fynwy
Cymraeg: Abaty Westminster
Statws A
Pwnc: Crefydd
Rhan ymadrodd: Enw priod, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Westminster Abbey, formally titled the Collegiate Church of St Peter at Westminster, is a large, mainly Gothic abbey church in the City of Westminster, London, England, just to the west of the Palace of Westminster. It is one of the United Kingdom's most notable religious buildings and the traditional place of coronation and burial site for English and, later, British monarchs.
Nodiadau: Nid yw'n gywir cyfeirio at yr Abaty fel "San Steffan" yn Gymraeg, gan mai cyfeirio at Gapel San Steffan ym Mhalas San Steffan (Westminster Palace) y mae'r enw hwnnw.
Diweddarwyd ddiwethaf: 4 Mehefin 2018
Cymraeg: Abaty Glyn y Groes
Statws A
Pwnc: Enwau lleoedd
Rhan ymadrodd: Enw priod, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Llangollen
Cymraeg: Gorchymyn Powys (Llanbadarn Fynydd, Llanbister ac Abaty Cwm-hir) 2003
Statws A
Pwnc: Cyffredinol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cyfnewidfa Mynachlog Nedd i Gyfnewidfa Llandarcy, Castell-nedd Port Talbot) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
Statws A
Pwnc: Teitlau deddfwriaeth
Rhan ymadrodd: Enw priod, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cyfnewidfa Aberdulais i Gyfnewidfa Mynachlog Nedd, Castell-nedd Port Talbot) (Gwahardd Cerbydau, Cerddwyr a Beicwyr Dros Dro) 2014
Statws A
Pwnc: Teitlau deddfwriaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol