Neidio i'r prif gynnwy

TermCymru

6 canlyniad
Rhestrir y canlyniadau yn ôl perthnasedd.
Saesneg: ABC
Cymraeg: Cyngor Biotechnoleg Amaethyddol
Statws C
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Agriculture Biotechnology Council
Saesneg: ABC
Cymraeg: Cymunedau â Chydbwysedd Oedran
Statws C
Pwnc: Cynllunio
Diffiniad: Age Balanced Communities
Saesneg: ABC
Cymraeg: Bio-Ganolfan Aber
Statws C
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Enw priod, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Aber Bio-Centre, Aberystwyth University.
Saesneg: ABC
Cymraeg: Bywydfan Aber
Statws A
Pwnc: Datblygu economaidd
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Diffiniad: Rhan o Brifysgol Aberystwyth.
Saesneg: ABC
Cymraeg: Dalfa Fiolegol a Ganiateir
Statws A
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Cyd-destun: Gellir defnyddio "a ganiatawyd" yn ôl y cyd-destun.
Saesneg: ABC
Cymraeg: ABeC
Statws A
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Enw priod, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Allwedd Band Eang Cymru
Cyd-destun: Cynllun Llywodraeth Cymru.