Neidio i'r prif gynnwy

TermCymru

73 canlyniad
Rhestrir y canlyniadau yn ôl perthnasedd.
Cymraeg: galw
Saesneg: convene
Statws C
Pwnc: Llywodraeth leol
Rhan ymadrodd: Berf
Saesneg: areas of demand
Statws C
Pwnc: Tai
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Diffiniad: ym maes tai
Saesneg: Demand Analyst
Statws C
Pwnc: Personél
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: elasticity of demand
Statws B
Pwnc: Cyllid ac ystadegau
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: The degree to which demand for a good or service varies with its price.
Cyd-destun: Mae ‘price elasticity of demand’ yn derm cyfystyr.
Cymraeg: gallu a galw
Saesneg: capacity and demand
Statws C
Pwnc: Datblygu economaidd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: cold calling
Statws B
Pwnc: Twristiaeth a hamdden
Rhan ymadrodd: Berf
Cymraeg: Galw Gofal
Saesneg: Care Connect
Statws C
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Niwtra
Diffiniad: Gwasanaeth Monitro Galwadau Rhanbarthol Gogledd Cymru
Cymraeg: galw heibio
Saesneg: drop-in
Statws A
Pwnc: Gwasanaethau cymdeithasol
Rhan ymadrodd: Berf
Diffiniad: NID galw i mewn
Cymraeg: galw i mewn
Saesneg: call-in
Statws C
Pwnc: Cynllunio
Rhan ymadrodd: Berf
Saesneg: stimulation of demand
Statws C
Pwnc: Datblygu economaidd
Rhan ymadrodd: Berf
Saesneg: cross-elasticity of demand
Statws B
Pwnc: Cyllid ac ystadegau
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Proportionate change in the demand for one item in response to a change in the price of another item.
Saesneg: drop-in café
Statws C
Pwnc: Gwasanaethau cymdeithasol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: call in centre
Statws C
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Diffiniad: Canolfan y gellir picio iddi am wybodaeth a chyngor meddygol.
Saesneg: drop-in centre
Statws C
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Saesneg: remote recall systems
Statws C
Pwnc: Anifeiliaid
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Cyd-destun: Ar gyfer cŵn.
Saesneg: NHS Direct Wales
Statws A
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw priod
Diffiniad: NHSDW
Saesneg: NHSDW
Statws A
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw priod
Diffiniad: NHS Direct Wales
Saesneg: latent demand
Statws B
Pwnc: Cynllunio
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Nodiadau: Yng nghyd-destun y galw am gysylltedd ar gyfer dyfeisiau symudol.
Diweddarwyd ddiwethaf: 13 Awst 2020
Saesneg: paging service
Statws A
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: profiles of need / demand
Statws C
Pwnc: Gwasanaethau cymdeithasol
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Saesneg: Demand Stimulation Programme
Statws C
Pwnc: Datblygu economaidd
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Saesneg: drop in sessions
Statws C
Pwnc: Cyffredinol
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Saesneg: warden call system
Statws C
Pwnc: Cyffredinol
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Saesneg: Low Demand Housing
Statws C
Pwnc: Tai
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Saesneg: No Cold Calling Zone
Statws B
Pwnc: Cyfiawnder a threfn
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Saesneg: monies on call
Statws B
Pwnc: Cyllid ac ystadegau
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: NHS Walk-in Centre
Statws C
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Saesneg: product recall
Statws C
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Berf
Saesneg: unmet demand
Statws C
Pwnc: Gwasanaethau cymdeithasol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: low housing demand
Statws C
Pwnc: Tai
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: tourism demand
Statws C
Pwnc: Twristiaeth a hamdden
Rhan ymadrodd: Berf
Diffiniad: Tourism Demand is defined as the spending of resident and non-resident visitors on domestically produced commodities. It is the sum of tourism domestic demand and tourism exports.
Saesneg: Words Talk: Numbers Count
Statws A
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Diffiniad: strategaeth sgiliau sylfaenol
Saesneg: no cold calling zones
Statws C
Pwnc: Cyffredinol
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Saesneg: walk-through testing site
Statws C
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Nodiadau: Yng nghyd-destun COVID-19.
Diweddarwyd ddiwethaf: 1 Hydref 2020
Saesneg: call and recall system
Statws C
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Diffiniad: Mewn perthynas â sgrinio serfigol.
Saesneg: biochemical oxygen demand
Statws C
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: open-access drop-in services
Statws C
Pwnc: Gwasanaethau cymdeithasol
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Saesneg: drop-in needle exchange
Statws C
Pwnc: Gwasanaethau cymdeithasol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: Product Recall Information Notice
Statws B
Pwnc: Bwyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: PRIN
Saesneg: PRIN
Statws B
Pwnc: Bwyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Product Recall Information Notice
Saesneg: spot purchased placement
Statws C
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Spot purchased placements are placements that are bought/purchased as and when the need arises.
Saesneg: NHS Direct Wales Dental Pages
Statws C
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Saesneg: Broadband Demand Stimulation
Statws C
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Berf
Diffiniad: Teitl hypergyswllt Band Eang.
Saesneg: retained duty firefighters
Statws C
Pwnc: Tân ac achub
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Diffiniad: System y diffoddwyr tân rhan-amser sy'n ymateb i alwadau yn ôl y gofyn.
Saesneg: retained duty system
Statws C
Pwnc: Tân ac achub
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Diffiniad: System y diffoddwyr tân rhan-amser sy'n ymateb i alwadau yn ôl y gofyn.
Saesneg: Meeting Housing Need and Demand
Statws C
Pwnc: Tai
Rhan ymadrodd: Berf
Saesneg: Review of the Assembly call-in procedures: summary of responses
Statws A
Pwnc: Llywodraeth leol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Dogfen y Cynulliad 2004
Saesneg: The Non-Domestic Rating (Demand Notices) (Wales) Regulations 2017
Statws A
Pwnc: Teitlau deddfwriaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Diweddarwyd ddiwethaf: 16 Chwefror 2017
Saesneg: The Non Domestic Rating (Demand Notices) (Wales) (Amendment) Regulations 2005
Statws C
Pwnc: Cyllid ac ystadegau
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Saesneg: The Non-Domestic Rating (Demand Notices) (Wales) (Amendment) Regulations 2005
Statws A
Pwnc: Llywodraeth leol
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog