Neidio i'r prif gynnwy

TermCymru

43 canlyniad
Rhestrir y canlyniadau yn ôl perthnasedd.
Cymraeg: enw adroddiad
Saesneg: report name
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: enw arall
Saesneg: alias
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: enw arddangos
Saesneg: display name
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Lluosog: enwau arddangos
Diffiniad: Enw ar gyfrif cyfrifiadurol personol neu gyffredinol, sy'n ymddangos i ddefnyddwyr eraill mewn apiau neu raglenni, ee enw ar gyfrif ebost neu ar gyfrif cyfrwng cymdeithasol. Gall fod yn wahanol i'r enw defnyddiwr (user name) neu i gyfeiriad y defnyddiwr.
Diweddarwyd ddiwethaf: 13 Medi 2018
Cymraeg: enw arddull
Saesneg: style name
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: enw brand
Saesneg: brand name
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: enw colofn
Saesneg: column name
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: enw cynnull
Saesneg: mass noun
Statws A
Pwnc: Diwylliant & celfyddydau
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: term gramadegol
Cymraeg: enw cyntaf
Saesneg: first name
Statws A
Pwnc: Personél
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: enw cyntaf
Saesneg: forename
Statws A
Pwnc: Personél
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: username
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: enw ffeil
Saesneg: file name
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: enw llwybr
Saesneg: pathname
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: enw masnachu
Saesneg: trading name
Statws C
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: enw masnachu
Saesneg: trading title
Statws C
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: enw newydd
Saesneg: new name
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: enw parth
Saesneg: domain name
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: neu "enw’r parth", ee dewiswch enw parth/enw’r parth yw ....
Saesneg: proprietary name
Statws C
Pwnc: Cyfreithiol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Lluosog: enwau perchnogol
Cyd-destun: (a) dynodiad, enw perchnogol, marc masnachol, enw brand, darlun neu arwydd arall, pa un a yw'n arwyddluniol ai peidio, y mae'r defnydd ohono yn dueddol o beri drysu'r dŵr â dŵr mwynol naturiol
Diweddarwyd ddiwethaf: 5 Gorffennaf 2017
Cymraeg: enw rhif
Saesneg: count noun
Statws C
Pwnc: Diwylliant & celfyddydau
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: term gramadegol
Cymraeg: enw tarddiad
Saesneg: designation of origin
Statws C
Pwnc: Datblygu economaidd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: enw trydar
Saesneg: Twitter handle
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: mewnosod enw
Saesneg: insert name
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Berf
Cymraeg: newid enw
Saesneg: change name
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Berf
Saesneg: protected food name
Statws B
Pwnc: Bwyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Lluosog: enwau bwydydd gwarchodedig
Diffiniad: The EU Protected Food Name scheme provides a system for the protection of food names on a geographical or traditional recipe basis. This system is similar to the familiar appellation d'origine contrôlée' system used for wine.
Diweddarwyd ddiwethaf: 13 Chwefror 2017
Saesneg: database name
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: British Approved Name
Statws C
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: BAN
Saesneg: help file name
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: template file name
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: Registered Trading Title
Statws C
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Ar ffurflenni cais am daliadau amaeth ee Talid Sengl.
Saesneg: PDO
Statws C
Pwnc: Datblygu economaidd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Protected Designation of Origin
Saesneg: Protected Designation of Origin
Statws C
Pwnc: Datblygu economaidd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: PDO
Saesneg: filename extension
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: deed poll
Statws C
Pwnc: Cyfreithiol
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Diffiniad: Change a name deed.
Saesneg: Reputation Project
Statws C
Pwnc: Cyffredinol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Prosiect ar draws pob rhan o'r sector cyhoeddus yng Nghymru a Lloegr i baratoi canllawiau i gyfathrebwyr proffesiynol yn y maes ar wella a chynnal enw da eu sefydliadau.
Saesneg: International Non-proprietary Name
Statws C
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: INN
Saesneg: Welsh Reputation Project
Statws C
Pwnc: Cyffredinol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Prosiect ar draws pob rhan o'r sector cyhoeddus yng Nghymru a Lloegr i baratoi canllawiau i gyfathrebwyr proffesiynol yn y maes ar wella a chynnal enw da eu sefydliadau.
Saesneg: European Union Protected Food Name
Statws B
Pwnc: Bwyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cyd-destun: Cafodd enw da'r diwydiant hwb eleni hefyd pan gafodd ddau o gynhyrchion eiconig Cymru, sef Cregyn Cleision Conwy a Ham Caerfyrddin, statws Enw Bwyd a Warchodir gan yr Undeb Ewropeaidd (EUPFN).
Diweddarwyd ddiwethaf: 9 Mawrth 2017
Cymraeg: enw'r cyswllt
Saesneg: name of contact
Statws C
Pwnc: Cyffredinol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: employee name
Statws C
Pwnc: Personél
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: name of workplace
Statws C
Pwnc: Personél
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: name of organisation
Statws C
Pwnc: Cyffredinol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: enw'r teulu
Saesneg: family name
Statws C
Pwnc: Gwasanaethau cymdeithasol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: Registered County Name
Statws C
Pwnc: Amaeth
Diffiniad: Yr ystyr yw enw'r sir sy'n cofrestru nid enw'r sir sydd wedi ei chofrestru.
Saesneg: Tax Office name
Statws C
Pwnc: Personél
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol