Neidio i'r prif gynnwy

TermCymru

1 canlyniad
Rhestrir y canlyniadau yn ôl perthnasedd.
Saesneg: enteric fermentation
Statws A
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Berf
Diffiniad: Proses dreulio bwyd lle bydd carbohydradau yn cael eu dadelfennu gan feicro-organebau yn foleciwlau syml y gellir eu hamsugno i lif gwaed anifail. Mae'n broses sy'n cynhyrchu methan ac yn cyfrannu at allyriadau methan.
Diweddarwyd ddiwethaf: 11 Gorffennaf 2019