Neidio i'r prif gynnwy

TermCymru

7 canlyniad
Rhestrir y canlyniadau yn ôl perthnasedd.
Saesneg: qualitative report
Statws C
Pwnc: Cyllid ac ystadegau
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Lluosog: adroddiadau ansoddol
Diweddarwyd ddiwethaf: 10 Chwefror 2016
Saesneg: qualitative evidence
Statws C
Pwnc: Cyllid ac ystadegau
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Saesneg: qualitative evidence
Statws B
Pwnc: Cyllid ac ystadegau
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Cyd-destun: Dengys tystiolaeth ansoddol nad yw bob amser yn bosibl ynysu achosion symptomatig unigol heb achosi niwed neu drallod.
Diweddarwyd ddiwethaf: 21 Mai 2020
Saesneg: qualitative research expert
Statws C
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: stakeholder qualitative research
Statws C
Pwnc: Cyllid ac ystadegau
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: qualitative and quantitative study
Statws C
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Saesneg: qualitative and quantitative performance measures
Statws C
Pwnc: Cyffredinol
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Cyd-destun: Os caiff unrhyw delerau mewn perthynas â data Mesurau Perfformiad Ansoddol a Meintiol eu torri, byddwn yn hysbysu Llywodraeth Cymru am yr achos hwnnw cyn gynted ag y daw i'r amlwg.
Diweddarwyd ddiwethaf: 25 Hydref 2017