Neidio i'r prif gynnwy

TermCymru

327 canlyniad
Rhestrir y canlyniadau yn ôl perthnasedd.
Saesneg: Enhanced Quality Partnership
Statws B
Pwnc: Trafnidiaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Lluosog: Partneriaethau Ansawdd Estynedig
Nodiadau: Ym maes bysiau
Diweddarwyd ddiwethaf: 28 Mawrth 2019
Saesneg: quality achievement payment
Statws B
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Unigol
Lluosog: taliadau cyflawni ansawdd
Nodiadau: Elfen o daliadau i feddygfeydd o dan y Cynllun Ansawdd a Chanlyniadau.
Diweddarwyd ddiwethaf: 18 Tachwedd 2021
Saesneg: quality aspiration payment
Statws B
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Unigol
Lluosog: taliadau dyheadau ansawdd
Nodiadau: Elfen o daliadau i feddygfeydd o dan y Cynllun Ansawdd a Chanlyniadau.
Diweddarwyd ddiwethaf: 18 Tachwedd 2021
Saesneg: bus infrastructure quality standard
Statws A
Pwnc: Trafnidiaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Lluosog: safonau ansawdd seilwaith bysiau
Diweddarwyd ddiwethaf: 4 Mehefin 2018
Saesneg: accreditation of quality
Statws C
Pwnc: Llywodraeth leol
Rhan ymadrodd: Berf
Saesneg: Quality education
Statws B
Pwnc: Cyfiawnder a threfn
Rhan ymadrodd: Niwtra
Nodiadau: Un o Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig
Diweddarwyd ddiwethaf: 21 Medi 2017
Cymraeg: ansawdd aer
Saesneg: air quality
Statws B
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Y graddau y mae'r aer mewn amgylchedd benodol yn cynnwys llygryddion, gan gynnwys cemegau a gronynnau solet.
Diweddarwyd ddiwethaf: 7 Hydref 2021
Saesneg: Quality and Standards
Statws C
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: chemical quality
Statws C
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: Ansawdd Cymru
Saesneg: Quality Wales
Statws A
Pwnc: Twristiaeth a hamdden
Cyd-destun: Cylchgrawn Croeso Cymru.
Saesneg: broadcast quality
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: ansawdd dŵr
Saesneg: water quality
Statws B
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: ecological quality
Statws C
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: ansawdd lliw
Saesneg: colour quality
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: quality audit
Statws C
Pwnc: Cyllid ac ystadegau
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: quality assessors
Statws B
Pwnc: Twristiaeth a hamdden
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Saesneg: quality assessor
Statws B
Pwnc: Twristiaeth a hamdden
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: Cod Ansawdd
Saesneg: Quality Code
Statws A
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: codi ansawdd
Saesneg: raise competence
Statws C
Pwnc: Llywodraeth leol
Rhan ymadrodd: Berf
Cyd-destun: of community councils
Saesneg: Quality Co-ordinator
Statws C
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: Quality Adviser
Statws C
Pwnc: Personél
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: Quality Statement
Statws C
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 30 Medi 2021
Saesneg: duty of quality
Statws C
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Cyd-destun: Esboniad o'r system safonau ansawdd a sut y bydd y Bil yn cysylltu'r rhain â'r ddyletswydd ansawdd.
Nodiadau: Elfen ym Mil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru).
Diweddarwyd ddiwethaf: 5 Mawrth 2020
Saesneg: quality framework
Statws A
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Nodiadau: Cyfyd yng nghyd-destun addysg a hyfforddiant ôl-orfodol
Diweddarwyd ddiwethaf: 7 Mawrth 2018
Cymraeg: gradd ansawdd
Saesneg: quality grade
Statws C
Pwnc: Twristiaeth a hamdden
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Diffiniad: maes twristiaeth
Saesneg: quality services
Statws C
Pwnc: Personél
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Saesneg: quality enhancement
Statws A
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Berf
Diffiniad: Processes and activities designed to improve, strengthen and enhance the quality of learning and the learner experience. This could be at subject, programme, provider, sector and/or PCET system levels.
Cyd-destun: A ddylai gwella ansawdd fod yn nodwedd allweddol o Fframwaith Sicrhau Ansawdd y Comisiwn?
Nodiadau: Cyfyd yng nghyd-destun addysg a hyfforddiant ôl-orfodol
Diweddarwyd ddiwethaf: 7 Mawrth 2018
Cymraeg: marc ansawdd
Saesneg: quality mark
Statws C
Pwnc: Cyffredinol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: quality benchmark
Statws A
Pwnc: Cyllid ac ystadegau
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: model ansawdd
Saesneg: quality model
Statws C
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: quality models
Statws C
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Saesneg: quality control
Statws C
Pwnc: Cyffredinol
Rhan ymadrodd: Berf
Saesneg: Quality Manager
Statws C
Pwnc: Personél
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: quality assurance
Statws B
Pwnc: Twristiaeth a hamdden
Rhan ymadrodd: Berf
Saesneg: quality assurance
Statws A
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Berf
Cyd-destun: Roedd yr adolygiad yn archwilio effeithiolrwydd y trefniadau presennol, gan ganolbwyntio ar gyllid, llywodraethu, sicrhau ansawdd a safonau a rheoli risg.
Diweddarwyd ddiwethaf: 7 Mawrth 2018
Saesneg: QA
Statws B
Pwnc: Twristiaeth a hamdden
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: quality assurance
Saesneg: quality assurance
Statws B
Pwnc: Twristiaeth a hamdden
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: QA
Saesneg: quality trigger
Statws C
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: Certificates of Quality
Statws C
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Diffiniad: Issued by DEFRA for certain fruits and vegetables.
Saesneg: High Quality Resources Quality Assurance sub-group
Statws B
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cyd-destun: Adnoddau addysgiadol
Saesneg: external quality review
Statws A
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Nodiadau: Cyfyd yng nghyd-destun addysg a hyfforddiant ôl-orfodol
Diweddarwyd ddiwethaf: 7 Mawrth 2018
Saesneg: Quality and Patient Safety
Statws C
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: high credit quality
Statws C
Pwnc: Cyllid ac ystadegau
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: quality of the environment
Statws C
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: Quality of Advice Audits
Statws C
Pwnc: Gwasanaethau cymdeithasol
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Saesneg: QIA
Statws C
Pwnc: Datblygu economaidd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Quality Information Authority
Saesneg: Quality Information Authority
Statws C
Pwnc: Datblygu economaidd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: QIA
Saesneg: Quality of Food for All
Statws C
Pwnc: Bwyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: Quality Improvement Fund
Statws C
Pwnc: Datblygu economaidd
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Diffiniad: QIF
Saesneg: QIF
Statws C
Pwnc: Datblygu economaidd
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Diffiniad: Quality Improvement Fund