Neidio i'r prif gynnwy

TermCymru

67303 canlyniad
Rhestrir y canlyniadau yn ôl trefn yr wyddor.
Saesneg: The National Assembly for Wales (Returning Officers’ Charges) Order 2016
Saesneg: 10,000 Safer Lives
Statws C
Pwnc: Gwasanaethau cymdeithasol
Rhan ymadrodd: Niwtra
Diffiniad: Prosiect atal cam-drin domestig.
Saesneg: 1000 Lives Plus
Statws A
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Niwtra
Diffiniad: Un o raglenni'r GIG.
Saesneg: Top 10 easy starts
Statws C
Pwnc: Bwyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: Starters for 10
Statws C
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Niwtra
Cyd-destun: Yng nghyd-destun y cynllun Newid am Oes.
Saesneg: 10 4 U - Your Point of View
Statws C
Pwnc: Gwasanaethau cymdeithasol
Diffiniad: Mae hwn yn cyfeirio at 10 hawl pobl ifanc.
Saesneg: 10 minute shake up
Statws A
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw priod
Diffiniad: Ymgyrch newydd 'Newid am Oes' gafodd ei lansio yn y Sioe Fawr, 2015.
Diweddarwyd ddiwethaf: 3 Gorffennaf 2015
Saesneg: 11 actions for 2011
Statws A
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Niwtra
Cyd-destun: Teitl ymgyrch Llywodraeth y Cynulliad i leihau ôl troed carbon Cymru.
Saesneg: 1,2-dichloroethane
Statws C
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: EU-15
Statws C
Pwnc: Ewrop
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Saesneg: 16 Days of Activism
Statws C
Pwnc: Llywodraeth leol
Rhan ymadrodd: Enw priod
Diffiniad: From 25 November, the International Day for the Elimination of Violence against Women, to 10 December, Human Rights Day, the 16 Days of Activism against Gender-Based Violence Campaign is a time to galvanize action to end violence against women and girls around the world.
Cyd-destun: Mae Llywodraeth Cymru'n edrych ymlaen at nodi ‘Diwrnod Rhuban Gwyn’ ar 25 Tachwedd a chymryd rhan mewn ’16 Diwrnod o Weithredu’ yn sgil hynny.
Diweddarwyd ddiwethaf: 21 Medi 2017
Saesneg: 2010 European Year for Combating Poverty and Social Exclusion
Statws A
Pwnc: Gwasanaethau cymdeithasol
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Cyd-destun: Dyma sydd ar y logo.
Saesneg: 20 minutes free for collection and drop off
Statws A
Pwnc: Trafnidiaeth
Rhan ymadrodd: Enw priod
Cymraeg: 25 yr UE
Saesneg: EU-25
Statws C
Pwnc: Ewrop
Rhan ymadrodd: Niwtra
Cymraeg: 27 yr UE
Saesneg: EU-27
Statws C
Pwnc: Ewrop
Diffiniad: Hynny yw, 27 gwlad yr UE.
Cymraeg: 2il Lawr
Saesneg: 2nd Floor
Statws A
Pwnc: Enwau lleoedd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: 3rd Battallion The Royal Welsh
Statws A
Pwnc: Cyfiawnder a threfn
Rhan ymadrodd: Enw priod, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 4 Mehefin 2018
Cymraeg: 5 y dydd
Saesneg: Five a day
Statws C
Pwnc: Iechyd
Cyd-destun: 5 y dydd - bwytwch fwy (ffrwythau a llysiau)
Saesneg: 5 a day - just eat more (fruit and veg)
Statws A
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Diffiniad: Dogfen y Cynulliad 2004
Saesneg: NYOW 60th Anniversary
Statws C
Pwnc: Diwylliant & celfyddydau
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: 77 Conway Road
Statws C
Pwnc: Enwau lleoedd
Diffiniad: Bae Colwyn
Saesneg: A40 Penblewin Roundabout to Slebech Park
Statws C
Pwnc: Trafnidiaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Saesneg: A40 Llanddewi Velfrey to Penblewin Roundabout
Statws C
Pwnc: Trafnidiaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Saesneg: A40 Llansanffraed to Talybont-on-Usk
Statws C
Pwnc: Trafnidiaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Saesneg: A40 St Clears to Haverfordwest
Statws C
Pwnc: Trafnidiaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Cymraeg: A40 The Kell
Saesneg: A40 The Kell
Statws C
Pwnc: Trafnidiaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Saesneg: A465 Tredegar to Dowlais Top
Statws C
Pwnc: Trafnidiaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Saesneg: A465 Abergavenny to Gilwern
Statws C
Pwnc: Trafnidiaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Saesneg: A470 Cwmbach to Newbridge on Wye
Statws C
Pwnc: Trafnidiaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Saesneg: A470 Dolwyddelan to Pont yr Afanc
Statws C
Pwnc: Trafnidiaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Saesneg: A470 Penloyn to Tan Lan, Llanrwst
Statws C
Pwnc: Trafnidiaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Saesneg: A470 Pentrefelin to Bodnant West Lodge
Statws C
Pwnc: Trafnidiaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Saesneg: A477 St Clears to Red Roses
Statws C
Pwnc: Trafnidiaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Saesneg: A483 Four Crosses
Statws C
Pwnc: Enwau lleoedd
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Cymraeg: A4B
Saesneg: A4B
Statws A
Pwnc: Datblygu economaidd
Diffiniad: Prosiect Ewropeaidd i helpu sefydliadau addysg uwch weithio gyda busnesau.
Saesneg: A550/A494 Deeside Park to Drome Corner
Statws C
Pwnc: Trafnidiaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Saesneg: A55 Ewloe Interchange
Statws C
Pwnc: Trafnidiaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Saesneg: A55 Ewloe to Northop
Statws C
Pwnc: Trafnidiaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Cymraeg: AA
Saesneg: TA
Statws C
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Asesiad Athro
Cymraeg: AAA
Saesneg: SEN
Statws A
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Diffiniad: Anghenion Addysgol Arbennig
Cymraeg: AAAA
Saesneg: SEND
Statws B
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Nodiadau: Dyma'r acronymau Saesneg a Chymraeg am special educational needs and disability / anghenion addysgol arbennig ac anabledd.
Diweddarwyd ddiwethaf: 8 Mehefin 2020
Cymraeg: AACCC
Saesneg: NAWAD
Statws A
Pwnc: Amaeth
Diffiniad: Adran Amaethyddiaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cymraeg: AACChG
Saesneg: DEPC
Statws A
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Diffiniad: Yr Adran Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad
Cymraeg: AAD
Saesneg: LDD
Statws A
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Diffiniad: Anawsterau a/neu anableddau dysgu
Cymraeg: AADG
Saesneg: DECWL
Statws A
Pwnc: Teitlau swyddi ac adrannau'r Llywodraeth a'r Cynulliad
Diffiniad: Adran Addysg, Diwylliant a'r Gymraeg
Cymraeg: AADGO
Saesneg: ELLD
Statws C
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Diffiniad: Yr Adran Addysg a Dysgu Gydol Oes
Cymraeg: AADGOS
Saesneg: DELLS
Statws C
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Diffiniad: Yr Adran Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
Cymraeg: AaGIC
Saesneg: HEIW
Statws A
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw priod
Nodiadau: Dyma'r acronymau a ddefnyddir yn y ddwy iaith ar gyfer Health Education and Improvement Wales / Addysg a Gwella Iechyd Cymru. Mae angen gofal wrth ddefnyddio'r acronym Cymraeg er mwyn gwahaniaethu ag AGIC (Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru)
Diweddarwyd ddiwethaf: 21 Medi 2017
Cymraeg: AAH
Saesneg: ETN
Statws A
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Diffiniad: anghenion addysg a hyfforddiant
Cymraeg: AALl
Saesneg: LEA
Statws A
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Awdurdod Addysg Lleol

Rhannu’r dudalen hon