Neidio i'r prif gynnwy

Mae adrannau o fewn y llywodraeth a phartneriaid allanol fel Cyfoeth Naturiol Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a gwahanol sefydliadau a busnesau o’r trydydd sector yn rhan o’r Bwrdd.

 • Cycle Solutions
 • Cycling UK
 • Cymdeithas Beiciau
 • Anabledd Cymru
 • Ymgynghorydd Iechyd Cyhoeddus a Thrafnidiaeth Annibynnol
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Y Cerddwyr Cymru
 • Sustrans Cymru
 • Beicio Cymru
 • Llywodraeth Cymru, Addysg a Sgiliau
 • Llywodraeth Cymru, Amgylchedd
 • Llywodraeth Cymru, Iechyd
 • Llywodraeth Cymru, Drafnidiaeth
 • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
 • Cynrychiolydd Awdurdod Lleol Canolbarth De Dwyrain Cymru
 • Cynrychiolydd Awdurdod Lleol Canolbarth Cymru
 • Cynrychiolydd Awdurdod Lleol De Gorllewin Cymru
 • Cynrychiolydd Awdurdod Lleol Gogledd Cymru