Beth rydym yn ei wneud

Mae’r Bwrdd Teithio Llesol yn cefnogi gwaith cyflenwi Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013.

Gwybodaeth gorfforaethol

Cyswllt

Llywodraeth Cymru sy’n darparu’r cymorth gweinyddol ar gyfer y Bwrdd Teithio Llesol.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw geisiadau am wybodaeth, ymatebion i ymgyngoriadau, ymholiadau ynghylch y wefan hon neu gwestiynau mwy cyffredinol ar gyfer y Bwrdd.

Bwrdd Teithio Llesol
Trafnidiaeth
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

transportplanning@llyw.cymru