Neidio i'r prif gynnwy

Mae Bwrdd Partneriaeth Plismona Cymru yn trafod materion plismona ac yn cynghori arnynt.

Mae’r Bwrdd yn cyfarfod bob chwarter ac yn cael ei gadeirio gan y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip.

Bydd Prif Weinidog Cymru yn cadeirio un bwrdd bob blwyddyn. Mae rhanddeiliaid pwysig yn aelodau o’r Bwrdd, gan gynnwys:

  • 4 Comisiynydd Heddlu a Throseddu
  • 4 Prif Gwnstabl
  • Uwch-swyddogion yn Llywodraeth Cymru