Neidio i'r prif gynnwy

Mae Bwrdd Menywod mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) yn fforwm i lysgenhadon STEM ddod at ei gilydd i drafod materion a chynnydd. Mae'r Bwrdd hefyd yn arwain i wella cydraddoldeb rhywiol o bob cwr o gymuned STEM Cymru.

Y cadeirydd ar hyn o bryd yw'r Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip, Jane Hutt AC. Mae Swyddfa Gwyddoniaeth Llywodraeth Cymru (WGOS) yn darparu ysgrifenyddiaeth i'r Bwrdd a'r gweithgor, sy'n cefnogi'r Bwrdd. Mae tri is-grŵp wedi eu ffurfio. Mae ganddynt dymor o 18 i 21 mis, i wthio gweithgarwch penodol yn y meysydd perthnasol:

  • cyfathrebu ac ymgysylltu 
  • diwydiant
  • addysg

Mae'r grŵp yn anelu i gyfarfod pedair gwaith y flwyddyn. Penderfynwyd yng nghyfarfod 2018 bod angen gwaith ymchwil i ddeall tueddiadau gwaelodol a materion ym mhob cam. Mae angen gwell darlun manylach o'r dystiolaeth sy'n bodoli ac sydd ar gael.