Skip to main content

Mae aelodau'n cynnwys ACau, partneriaid allanol a swyddogion Llywodraeth Cymru.

 • Jane Hutt AC, Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip: Cadeirydd
 • Kirsty Williams AC, Gweinidog Addysg
 • Ken Skates AC, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth
 • Yr Athro Peter Halligan, Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru
 • Yr Athro Julie Williams, Pennaeth Sefydliad Ymchwil Dementia, Prifysgol Caerdydd
 • Yr Athro Karen Holford, Dirprwy Is-ganghellor, Prifysgol Caerdydd
 • Yr Athro Hilary Lappin-Scott, Uwch Ddirprwy Is-ganghellor, Prifysgol Abertawe
 • Anita Shaw, Cyfarwyddwr, STEMpowered Learning
 • Wendy Sadler, Cyfarwyddwr, Science Made Simple
 • Dr David Clubb, Afallan ltd
 • Jacqui Murray, Cyfarwyddwr, Faraday Battery Challenge, Innovate UK
 • Dr David Cunnah, Swyddog Cymru, Sefydliad Ffiseg
 • Nikki Giant, Girls Plan International
 • Cerys Furlong, Prif Swyddog Gweithredol, Chwarae Teg
 • Yr Athro Diana Huffaker, Cadair Sêr Cymru a Chyfarwyddwr, Compound Semi-Conductor
 • Swyddogion Llywodraeth Cymru perthnasol

Rhannu’r dudalen hon