Neidio i'r prif gynnwy
Ffotograff o Joanne Sims

Mae Joanne Sims yn aelod o’r Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro.

Mae Jo Sims wedi gweithio yn y Gwasanaeth Ieuenctid a’r Sector Ieuenctid am 20 mlynedd. Ar ôl graddio o’r brifysgol, bu’n gweithio yn Rwsia fel athrawes Saesneg, cyn dychwelyd i weithio fel gwirfoddolwraig ac yna fel gweithiwr ieuenctid yng Ngwasanaeth Ieuenctid Casnewydd. Roedd y rôl yn cynnwys treialu a datblygu gwaith ieuenctid mewn ysgolion a rhaglenni llythrennedd emosiynol a bu’n gweithio hefyd gweithiwr ieuenctid datgysylltiedig ac mewn canolfan yng Nghasnewydd. Yn ddiweddarach, gweithiodd fel Uwch Weithiwr Ieuenctid mewn prosiect ieuenctid sector gwirfoddol gyda phobl ifanc yn ystod datblygiad Ymestyn Hawliau a datblygwyd hyn ymhellach wrth iddi weithio am gyfnod byr gyda Chymdeithas y Plant, cyn mynd ymlaen i weithio i Tros Gynnal. Yna treuliodd 6 blynedd gyda Chomisiynydd Plant Cymru fel Uwch Swyddog Cyfranogi. Ers 9 mlynedd bellach mae wedi bod yn gweithio fel Rheolwr Gwasanaethau Ieuenctid Blaenau Gwent gan arwain y gwaith o ddatblygu rhaglenni Ieuenctid Cronfa Gymdeithasol Ewrop De Ddwyrain Cymru. Yn y ddwy flynedd ddiwethaf hi oedd Cadeirydd Grŵp y Prif Swyddogion Ieuenctid Cymru. Ar hyn o bryd mae’n cynrychioli Blaenau Gwent ar Grŵp y Prif Swyddogion Ieuenctid ac yn aelod o’r Pwyllgor Safonau Addysg sy’n cefnogi rhaglenni Gwaith Ieuenctid a Chymunedol JNC mewn Sefydliadau Addysg Uwch ledled Cymru.

Mae’n byw ym Mhowys ar fferm gyda’i phartner a’i phlant, ac yn dysgu Cymraeg er mwyn cefnogi ei phlant drwy addysg Gymraeg.