Neidio i'r prif gynnwy
Ffotograff o Dusty Kennedy

Mae Dusty Kennedy yn aelod o’r Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro.

Mae Dusty yn Arweinydd Partneriaeth Genedlaethol sy’n gweithio yn Iechyd Cyhoeddus Cymru ar y Rhaglen Gweithredu’n Gynnar Gyda’n Gilydd; sef rhaglen gydweithredol ledled Cymru sy’n cyflwyno ymarfer gwybodaeth am drawma i’r pedwar awdurdod heddlu a’r asiantaethau cyfiawnder troseddol ehangach. Mae hefyd yn darparu hyfforddiant ac ymgynghoriaeth annibynnol, gan arbenigo mewn gwasanaethau ar gyfer pobl sy’n agored i niwed.

Dechreuodd Dusty weithio gyda phobl ifanc fel mentor gwirfoddol a gweithiwr ieuenctid datgysylltiedig, yna cafodd 18 mlynedd o brofiad yn gweithio yn y system cyfiawnder ieuenctid fel ymarferydd a rheolwr; ac yn fwyaf diweddar, treuliodd chwe blynedd yn Gyfarwyddwr y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid yng Nghymru. Roedd yn gyfrifol am arolygiaeth genedlaethol y system cyfiawnder ieuenctid cymunedol, contractau a chomisiynu ystâd ddiogel y plant, cysylltiadau’r llywodraeth a datblygu ymarfer arloesol.

Cyn hyn treuliodd dair blynedd fel Pennaeth Strategaeth Cyfiawnder Ieuenctid Llywodraeth Cymru; gan ddefnyddio profiad a gafodd wrth ymarfer ac fel uwch reolwr ar lefel llunio polisïau cenedlaethol.