Beth rydym yn ei wneud

Mae'r Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro yn cynrychioli pobl ifanc a'r sector gwaith ieuenctid, ac yn rhoi cyngor i weinidogion.

Gwybodaeth gorfforaethol

Cyswllt

Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy neu i rannu eich profiad chi o wasanaethau ieuenctid â ni.

Y Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro
Y Gangen Ymgysylltu ag Ieuenctid
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

bwrddgwaithieuenctid@llyw.cymru