Neidio i'r prif gynnwy

Aelodau o'r Bwrdd Cynghori Ardal Fenter Ynys Môn.

Yr unigolyn canlynol yw aelodau’r bwrdd:

 • Neil Rowlands, Prif Weithredwr, Gwesty Tre-Ysgawen Hall (Cadeirydd)
 • John Idris Jones (Is-gadeirydd), Pennaeth Datblygu Cymdeithasol-Economaidd, Magnox Cymru
 • Sioned Edwards, Cyfarwyddwr yr adran Bancio Masnachol, NatWest
 • Prof Sian Hope OBE, Athro Cadeiriol, Prifysgol Bangor 
 • Gerallt Llewellyn Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr, Menter Môn Cyf
 • Capten Wyn Parry, Rheolwr y Porthladd, Stena Line Irish Sea
 • Rachel Shorney, Rheolwr Ymgysylltu â’r Gymuned Cymru, SP Energy Networks
 • Tom Creer, Cyfarwyddwr, Legat Owen
 • Dylan Williams, Pennaeth Adfywio Economaidd a Chymunedol, Cyngor Ynys Môn
 • Cynghorydd Carwyn Jones, deilydd portffolio Datblygu Economaidd a Phrosiectau Mawr, Cyngor Ynys Môn
 • Dafydd Evans, Prif Swyddog Gweithredol, Grwp Llandrillo Menai