Aelodau o'r Bwrdd Cynghori Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy.

Yr unigolyn canlynol yw aelodau’r bwrdd:

 • David Jones OBE, Pennaeth a Phrif Weithredwr, Coleg Cambria (Cadeirydd)
 • Bill Duckworth, Rheolwr y Safle, Tata Steel, Shotton
 • Martin Evans, Pennaeth Academi Ddiwydiannol y DU, Airbus UK
 • Colin Everett, Prif Weithredwr, Cyngor Sir y Fflint
 • Prof Helen James, Dirprwy Is-Ganghellor, Prifysgol Canterbury Christchurch
 • Keith Jordan, Cadeirydd Pwyllgor Undebau, Tata Steel
 • Sarah Overson, Uwch Reolwr Materion Cyffredinol, Toyota UK
 • Stephen Wade, Cyfarwyddwr, Legat Owen
 • Annesley Wright, Cyn Gyfarwyddwr Cwmni
 • Alwen Williams, Cyfarwyddwr Cymru, BT
 • Richard Davies, Is-Ganghellor, Prifysgol Abertawe