Beth rydym yn ei wneud

Roedd Bwrdd Cynghori Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy yn rhoi cyngor ar ddatblygu economi’r Ardal a’i chyffuniau.

Daeth Bwrdd Cynghori Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy i ben ar 31 Gorffennaf 2019. Mae’r Ardal Fenter yn dal i fod. Bydd Llywodraeth Cymru’n para in weithio i sicrhau’r manteision mwyaf i Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy.