Aelodau o'r bwrdd cynghori ardal fenter dyffrynoedd y Daugleddau.

Yr unigolyn canlynol yw aelodau’r bwrdd:

 • Stan McIlvenny OBE, Cadeirydd, Awdurdod Harbwr Warrenpoint (Cadeirydd)
 • Margaret Llewellyn OBE, Ymgynghorydd, Sea Port Development Ltd
 • Sharron Lusher, Ymgynghorydd, Coleg Sir Benfro
 • Ted Sangster, Cyn Brif Swyddog Gweithredol, Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau
 • Ed Tomp, Is-lywydd/Rheolwr Gyfarwyddwr, Purfa Penfro, Valero
 • Andy Jones, Prif Weithredwr, Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau
 • Simon Ashton, Rheolwr Gyfarwyddwr, Simon Safety & Lifting Centre Ltd
 • Huw Thomas, Rheolwr Gyfarwyddwr, Puffin Produce Ltd
 • Nick Revell, Rheolwr Gyfarwyddwr, Ledwood Mechanical Engineering Ltd
 • Y Cynghorydd David Simpson, Arweinydd, Cyngor Sir Penfro
 • Dr Barry Walters, Pennaeth, Coleg Sir Benfro
 • Richard Little, Rheolwr yr Orsaf, RWE Pembroke