Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r Bwrdd Cydraddoldeb mewn STEM yn arwain ar wella cydraddoldeb ar draws y gymuned STEM yng Nghymru. Mae’n fforwm lle daw llysgenhadon STEM ynghyd i drafod problemau a chynnydd.

Mae sgiliau STEM yn bwysig ar gyfer mynd i’r afael â heriau sylfaenol i’n cymdeithas. Mae’r rhain yn cynnwys adfer ar ôl COVID-19 ac ymladd newid yn yr hinsawdd.

Mae’r Rhaglen Lywodraethu yn hyrwyddo amrywiaeth a chael gwared ar anghydraddoldeb. Mae hyn yn cynnwys cynyddu amrywiaeth yn STEM drwy annog grwpiau sydd wedi'u tan-gynrychioli i gymryd rhan er mwyn creu a datblygu byd lle mae astudio a gweithio ym maes STEM yn agored i bawb.

Cafodd dau is-grŵp o’r Bwrdd eu sefydlu, gydag aelodau ychwanegol. Bydd y grwpiau hyn yn gyrru gweithredu uniongyrchol mewn addysg a diwydiant. Cadeirir yr is-grŵp Addysg gan Dr Anita Shaw, a’r is-grŵp Diwydiant gan Susan Jones o Tata Steel.