Cofau cyfieithu

Mae'r casgliad hwn yn cynnwys cofau cyfieithu o fersiynau dwyieithog cyhoeddedig dogfennau a deunyddiau eraill gan Lywodraeth Cymru.

Ffeiliau TMX yw’r ffeiliau hyn. Ar ochr dde y dudalen hon, cewch ddolen i dudalen sy’n rhoi arweiniad ar fewnforio ffeiliau TMX i nifer o’r systemau cof cyfieithu mwyaf cyfarwydd.

Byddwn yn ychwanegu cofau yn rheolaidd i’r casgliad. Dewch yn ôl yma yn rheolaidd er mwyn ychwanegu rhagor o’n cofau i’ch system gof cyfieithu chi.

Cyhoeddir y cofau hyn, fel holl adnoddau BydTermCymru, o dan y drwydded OGL.

Dogfennau