Adnoddau eraill

Dyma restr o holl adnoddau BydTermCymru, heblaw am fersiynau chwiliadwy TermCymru a'r Arddulliadur.

Cofau cyfieithu

Casgliad o gofau cyfieithu, wedi'u creu o fersiynau dwyieithog cyhoeddedig dogfennau a deunyddiau eraill gan Lywodraeth Cymru.

Deunyddiau cyfeirio deddfwriaethol

Deunyddiau cyfeirio deddfwriaethol Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru, sef y Canllawiau Arddull Deddfwriaethol a'r Eirfa Ddrafftio.

Copi Word o'r Arddulliadur

Copi cyflawn Word o holl eitemau'r Arddulliadur.

TermCymru ar META-SHARE

Mae fersiwn ddiweddaraf cronfa dermau TermCymru ar gael ichi ei lawrlwytho o wefan META-SHARE.

Rhestr o Arwyddion Ffyrdd Dwyieithog Safonol

Rhestr o'r holl arwyddion ffyrdd dwyieithog safonol y gall awdurdodau priffyrdd Cymru eu codi heb ofyn am awdurdodiad gan Lywodraeth Cymru.

Y Pethau Bychain

Archif o holl rifynnau 'Y Pethau Bychain', newyddlen Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru.