Neidio i'r prif gynnwy

Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, 10 Mehefin 1921 i 9 Ebrill 2021

Darllenwch am y trefniadau yn dilyn marwolaeth Dug Caeredin

Adnoddau eraill

Dyma restr o holl adnoddau BydTermCymru, heblaw am fersiynau chwiliadwy TermCymru a'r Arddulliadur.

Casgliad o gofau cyfieithu, wedi'u creu o fersiynau dwyieithog cyhoeddedig dogfennau a deunyddiau eraill gan Lywodraeth Cymru.
Deunyddiau cyfeirio deddfwriaethol Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru, sef y Canllawiau Arddull Deddfwriaethol a'r Eirfa Ddrafftio.
Copi cyflawn Word o holl eitemau'r Arddulliadur.
Rhestr o'r holl arwyddion ffyrdd dwyieithog safonol y gall awdurdodau priffyrdd Cymru eu codi heb ofyn am awdurdodiad gan Lywodraeth Cymru.
Mae fersiwn ddiweddaraf cronfa dermau TermCymru ar gael ichi ei lawrlwytho o wefan META-SHARE.
Archif o holl rifynnau 'Y Pethau Bychain', newyddlen Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru.