Neidio i'r prif gynnwy
Bryson Craske

Bryson Craske yw Prif Swyddog Gweithredol y Goat Consultancy Group.

Mae Bryson wedi gweithio yn niwydiant bwyd Cymru ers bron i 30 mlynedd. 

Sefydlodd rhieni Bryson The Abergavenny Fine food Co ar ddechrau'r 1980au. Dros y 15 mlynedd diwethaf, ef fu eu Cyfarwyddwr Masnachol. Bu Bryson mor ffodus ag ymuno â sector sydd mor bwysig i Gymru. Mae bob amser wedi gwerthfawrogi arwyddocâd tarddiad Cymreig, boed hynny ar sail tarddiad y cynnyrch ei hun neu leoliad y cwmni.

Mae Bryson hefyd wedi dod i gysylltiad sylweddol â rheoli argyfwng. Yn dilyn tân dinistriol yn 2015, bu'n gweithio gyda phartneriaid i ailadeiladu cyfleuster Blaenafon yn llwyr. Ac, fel rhan o'r tîm rheoli uwch, mae wedi helpu i lywio'r busnes drwy heriau diweddaraf y Pandemig Byd-eang.

Mae gan Bryson wybodaeth amrywiol a helaeth am lawer o agweddau ar y sector bwyd. Mae’r rhain yn cynnwys meysydd fel:

  • datblygu cynhyrchion newydd
  • manwerthu
  • rheoleiddio systemau ansawdd
  • gwasanaethau bwyd
  • datblygu'r farchnad allforio

Hyd yn hyn mae ei daith wedi bod yn llawn heriau – ond mae wedi mwynhau ac wedi cael llawer o foddhad hefyd.