Gwybodaeth am nifer y merched sy’n gymwys i gael eu sgrinio, y nifer sy’n dod i gael prawf, y nifer sy’n cael eu cyfeirio i gael eu hasesu a nifer yr achosion o ganser y fron sy’n dod i’r amlwg ar gyfer Ebrill 2018 i Mawrth 2019.