Neidio i'r prif gynnwy

Mae gan bobl imiwnoataliedig system imiwnedd gwannach na’r cyffredin. Maent yn fwy tebygol o gael canlyniadau gwael o ganlyniad i ddal COVID-19. Bydd brechu cysylltiadau ar yr aelwyd yn helpu i gyfyngu ar ledaeniad y feirws.

Dos cyntaf ac ail ddos o’r brechlyn COVID-19

Os ydych yn 12 oed ac hŷn a heb gael dos cyntaf neu ail ddos eich brechlyn, cysylltwch â’ch bwrdd iechyd.

Mae’r GIG yn brechu plant 5 i 11 oed sydd:

Bydd plant 5 i 11 oed yn cael dos pediatrig o’r brechlyn. Bydd bwrdd iechyd plant 5 i 11 oed sydd mewn grŵp risg clinigol yn cysylltu â nhw i drefnu iddynt gael y brechlyn.

Gwneud apwyntiad brechlyn (nhs.uk) ar gyfer plentyn 5 i 11 oed sy’n dod i gysylltiad ar yr aelwyd â pherson â system imiwnedd gwan.

Pigiadau atgyfnerthu

Dylai unigolion 12 oed a hŷn sy’n dod i gysylltiad ar yr aelwyd â pherson â system imiwnedd gwan ac sy’n gymwys i gael pigiad atgyfnerthu ddod ymlaen pan fyddant yn cael apwyntiad.

Dylai bod bwlch o 3 mis rhwng yr ail ddos a’r pigiad atgyfnerthu.