Neidio i'r prif gynnwy

Rydym bellach yn blaenoriaethu cysylltiadau aelwydydd pobl â system imiwnedd gwan i gael y brechlyn. 

Llenwch y ffurflen hunanatgyfeirio hon ar wefan y GIG os ydych:

  • yn 16 oed neu’n hŷn ac yn dod i gysylltiad â pherson â system imiwnedd gwan (gov.uk)
  • yn riant gwarcheidwad plentyn rhwng 12 a 15 oed sy’n gyswllt aelwyd 

Mae pobl â system imiwnedd gwan yn fwy tebygol o gael canlyniadau gwael o ganlyniad i ddal COVID-19. Bydd brechu cysylltiadau aelwydydd yn helpu i gyfyngu ar ledaeniad y feirws.