Gellir cyflwyno biliau i'r Cynulliad trwy:

  • Llywodraeth Cymru
  • Aelodau'r Cynulliad
  • Pwyllgorau'r Cynulliad
  • Comisiwn y Cynulliad

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Unwaith y caiff bil ei gyflwyno i'r Cynulliad, bydd yn mynd trwy broses graffu. Fel arfer bydd hyn yn digwydd mewn pedwar cam:

  • Cyfnod 1 - ystyried egwyddorion cyffredinol y bil a chytuno arnynt
  • Cyfnod 2 - pwyllgor yn ystyried y bil ac unrhyw newidiadau a gyflwynwyd iddo, yn fanwl
  • Cyfnod 3 - y Cynulliad yn ystyried y bil ac unrhyw newidiadau a gyflwynwyd iddo, yn fanwl
  • Cyfnod adrodd - cyfnod dewisol er mwyn gwneud newidiadau (os oes angen)
  • Cyfnod 4 - pleidlais gan y Cynulliad i basio testun terfynol y bil.

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am broses graffu'r Cynulliad ar dudalennau canllaw i'r broses ddeddfu.

Hynt biliau'r Cynulliad

Manylion biliau Llywodraeth Cymru y mae’r Cynulliad wrthi’n eu hystyried ar hyn o bryd.

Teitl Cefndir y bil Lle mae’r Cynulliad arni gyda’r bil
Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) senedd.cynulliad.cymru
Bil Deddfwriaeth (Cymru) Datganiad ysgrifenedig senedd.cynulliad.cymru
Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) – Asesiadau effaith senedd.cynulliad.cymru
Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) - Asesiadau effaith senedd.cynulliad.cymru

Deddfau'r Cynulliad