Neidio i'r prif gynnwy

Bil i fynd i'r afael â llygredd plastig a chyflawni ein hymrwymiad i ddiddymu cynhyrchion plastig untro sy'n aml yn sbwriel.

Darllen manylion ar y ddalen hon

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Awst 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion

Ym mis Awst 2022 cyhoeddasom fersiwn ddrafft o’r Bil i ddangos cwmpas a chyfeiriad arfaethedig y Bil cyn ei gyflwyno yn ffurfiol yn Senedd Cymru.

Cyflwynwyd y Bil ym mis Medi 2022. Darperir y Bil fel y’i cyflwynwyd a’r asesiadau effaith a luniwyd wrth baratoi’r Bil er gwybodaeth.

Mae'r Memorandwm Esboniadol bellach ar gael.

Diweddarir y dudalen hon wrth i’r Bil symud drwy broses.