Rydym wedi comisiynu dau ddarn o waith ymchwil i fynd i'r afael â'r dystiolaeth gyfyngedig am dlodi parhaus ar lefel Cymru.

Deinameg incwm isel

Mae’r adroddiad yn ystyried i ba raddau mae unigolion yn symud i mewn ac allan o dlodi, nodweddion y rhai hynny sy’n aros mewn tlodi a’r mathau o ddigwyddiadau sy’n gallu achosi i bobl symud i mewn neu allan o dlodi.

Mae’r adroddiad wedi’i seilio ar ddadansoddiad o Arolwg Panel Aelwydydd Prydain (BHPS) ac yn ymdrin â’r blynyddoedd 2000 i 2008, gyda phwyslais arbennig ar y cyfnod 2005-2008. Cyflwynir y rhan fwyaf o’r dadansoddiad ar lefel Prydain Fawr, ond deuir i gasgliadau ynglŷn â’r sefyllfa yng Nghymru pan fo maint samplau’n caniatáu hynny.

Ymchwiliad i’r posibilrwydd o gael dadansoddiad ar lefel Cymru o'r Arolwg panel Cartrefi Prydain (BHPS) a’r Arolwg Deall Cymdeithas

Mae'r adroddiad yn rhoi safbwynt Cymreig ar ddefnyddioldeb BHPS a’i olynydd, Deall Cymdeithas (Understanding Society), i’w dadansoddi ar lefel Cymru. Caiff nodweddion sampl BHPS eu harchwilio drwy ddadansoddiad enghreifftiol o ddynameg tlodi yng Nghymru.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 062 5229
Ebost: sarah.lowe@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

Adroddiadau

The dynamics of low income (Saesneg yn unig)
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Deinameg incwm isel - Crynodeb
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 350 KB

PDF
350 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

An investigation of the potential for Wales-level analysis of the British Household Panel Survey and Understanding Society (Saesneg yn unig)
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Ymchwiliad i’r posibilrwydd o gael dadansoddiad ar lefel Cymru o'r Arolwg panel Cartrefi Prydain a’r Arolwg Deall Cymdeithas - Crynodeb
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 158 KB

PDF
158 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.