Neidio i'r prif gynnwy

Mae Partneriaeth Diwydiannau Coedwigoedd Cymru yn nodi cyfleoedd i ddiwydiannau coedwigaeth gynyddu eu cyfraniad economaidd, a sicrhau budd effeithiol o ran lliniaru'r hinsawdd erbyn 2030.

Aelodaeth

Mae'n cynnwys aelodau o ddiwydiannau coedwigaeth, Llywodraeth Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru.

Nodau a thargedau strategol

Nod y Bartneriaeth yw bod yn:

  • arweinydd yn y sector coedwigaeth diwydiannol
  • canolbwynt ar gyfer y pren a'r ffibr gan ddefnyddio'r gadwyn gyflenwi

Targedau strategol y Bartneriaeth yw:

  • mwy na 4,000 hectar o blannu newydd y flwyddyn
  • cynyddu dal a storio carbon a chyflenwad ffibr pren ar gyfer diwydiannau gwyrdd i lawr y gadwyn gyflenwi
  • cynyddu'r defnydd o ffibr pren wrth adeiladu er mwyn helpu i fod yn ddi-garbon
  • gwella effeithlonrwydd adnoddau, perfformiad a datblygiad technolegol y gadwyn cyflenwi pren