Skip to content

Ymgynghori

Datblygu strategaeth arbed ynni i Gymru

Rydym am glywed eich barn ynghylch ffyrdd o wella’n gallu i arbed ynni yng Nghymru.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 16/10/2014
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 08/01/2015

Dolenni perthnasol

Mae arbed ynni’n fanteisiol i aelwydydd, busnesau a’r sector cyhoeddus, yn arbed arian, lleihau peryglon o ran y cyflenwad ynni, a chefnogi arferion busnes a ffyrdd o fyw sy’n fwy cynaliadwy. Dyma’r ffordd fwyaf cost-effeithiol o helpu i symud i system ynni carbon isel.

Mae arbed ynni yn her sylweddol, ond mae’r cyfleoedd i Gymru yn enfawr.

Rydym yn awyddus i roi sylw i’r her hon a gosod camau gweithredu. Nid yw’r pwerau i weithredu ar arbed ynni wedi’u datganoli’n llawn i Gymru, felly mae’n swyddogaeth wedi’i chyfyngu i hyrwyddo arbed ynni tra bod y cyfrifoldeb dros reoleiddio yn gorffwys gyda Llywodraeth y DU. Rydym yn adeiladu ar ymdrechion sylweddol hyd yma gan Lywodraeth Cymru a phartneriaid.

Hefyd mae gan Gymru fynediad at fentrau sy’n bodoli ar draws y DU, fel y Fargen Werdd a’r Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni.

Rydym yn argymell datblygu strategaeth newydd sy’n ystyried mwy na swyddogaeth Llywodraeth Cymru yn unig wrth yrru’r agenda hon yn ei blaen, gan edrych hefyd ar swyddogaeth sefydliadau, busnesau ac aelwydydd eraill.

Fel cam cyntaf rydym yn galw am dystiolaeth. Rydym am glywed eich barn ynghylch ffyrdd o wella’n gallu i arbed ynni yng Nghymru.

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 8 Ionawr 2015.