Y newidiadau rydym yn eu gwneud

Rydym eisiau gwefan a fydd yn sicrhau bod gwaith Llywodraeth Cymru yn gliriach a haws ei ddeall. Mae'r wefan newydd wedi'i dylunio i weithio'n dda ar gyfrifiaduron bwrdd gwaith, cyfrifiaduron llechen a ffonau symudol.

Adborth

Byddwn yn gwneud gwelliannau parhaus i'r wefan yn sgil yr adborth hwn. Rydym yn awyddus i ddatrys problemau a sicrhau bod y wefan hyd yn oed yn haws ei defnyddio, felly rhowch wybod i ni beth yw eich barn.