Skip to main content

Adroddiad, a gynhyrchwyd gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr, yn dangos gwybodaeth yn ôl y math o fenthyciad ar gyfer Ebrill 2018 i Mawrth 2019.

Mae’r ystadegau ar y gwariant ar fenthyciadau, ad-daliadau benthyciadau a gweithgarwch benthycwyr yn cynnwys data ar gyfer myfyrwyr sy’n hanu o Gymru a myfyrwyr o’r UE sy’n astudio yng Nghymru, ar sail blwyddyn ariannol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Ffôn: 0300 025 8099

Rhannu’r dudalen hon