Os na allwch ariannu gwelliannau hanfodol er mwyn cadw’ch cartref yn gynnes ac yn ddiogel, gallwch wneud cais am fenthyciadau ar gyfer Gwella Tai.

Cymhwystra

Mae benthyciadau di-log o hyd at £25,000 ar gael i’r rhai sy’n gymwys. Mae’r benthyciad yn cael ei reoli gan yr awdurdod lleol a byddant yn codi ffi weinyddu o hyd at 15%. Maent hefyd yn penderfynu ar eu meini prawf eu hunain.

Gwneud cais

Am ragor o wybodaeth ynghylch y cynllun a gwneud cais, cysylltwch â’ch awdurdod lleol:

Chwiliwch: