Neidio i'r prif gynnwy

Mae bargen gref wedi'i tharo ar gyfer diwydiant pysgota Cymru fydd yn diogelu stociau pysgod Cymru ac yn amddiffyn cymunedau arfordirol, yn ôl Lesley Griffiths

Cyhoeddwyd gyntaf:
19 Rhagfyr 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

Fel rhan o dîm trafod Gweinidogion y DU, bu Llywodraeth Cymru yn helpu i sicrhau'r fargen yng Nghyngor Amaethyddiaeth a Physgodfeydd yr UE ym Mrwsel, ddaeth i ben yn ystod oriau mân bore heddiw. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bargen i: 

  • Osgoi achosion di-angen o gael gwared ar ddraenogiaid y môr a diogelu buddiannau pysgodfeydd masnachol a hamdden tra'n parhau i adfer y stoc.
  • Cynyddu neu gynnal cwotâu ar gyfer morgathod, lledod coch, hadogiaid a lledod mair yn y Môr Celtaidd ac ar gyfer penfreision, hadogiaid, lledod coch a lledod chwithig ym Môr Iwerddon tra'n parhau i fodloni targedau cynaliadwyedd
  • Hwyluso atebion dros dro i’r heriau sydd ynghlwm wrth gyngor i gael dalfa niwtral i nifer o rywogaethau yn sgil gweithredu’r Gwaharddiad ar Waredu, a hynny’n unol â’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin.

Meddai'r Gweinidog:  

"Hoffwn ddiolch i aelodau'r Grŵp Cynghori ar Bysgodfeydd sydd wedi helpu i nodi'r prif broblemau sy'n gysylltiedig â draenogod y môr a stociau pwysig eraill yng Nghymru.  O ganlyniad, roedd modd inni gyflwyno achos cryf ar gyfer Cymru i'r Llywyddiaeth a'r Comisiwn, yn ogystal â chydweithwyr o Lywodraeth y DU a Gweinyddiaethau Datganoledig eraill. 

"Yn unol a'n rhwymedigaethau i sicrhau bod ein hadnoddau naturiol yn cael eu rheoli'n gynaliadwy, fy mlaenoriaeth oedd diogelu stociau pysgod tra'n sicrhau canlyniad positif i'r cymunedau arfordirol hynny y mae eu heconomïau'n dibynnu cymaint ar y môr.  Roedd trafodaethau eleni yn bwysicach nag erioed gydag ansicrwydd Brexit.

"Mae angen pysgota ar lefel gynaliadwy yn seiliedig ar y cyngor gwyddonol gorau sydd ar gael.  Roedd yn her i gael y cydbwysedd iawn yn y trafodaethau, ond llwyddwyd i sicrhau bargen sy'n cyd-fynd â blaenoriaethau Cymru.

"Dwi'n credu bod cydbwysedd cadarn a theg wedi'i sicrhau rhwng diogelu buddiannau economaidd pysgodfeydd bychain a physgotwyr hamdden â'r angen i symud stociau tuag at sefyllfa ble y gellir eu pysgota yn gynaliadwy yn y dyfodol."