Neidio i'r prif gynnwy

Gyda thechnoleg FTTP (Cysylltiad Ffeibr i'r Adeilad) gallwch chi elwa ar rai o'r cyflymderau band eang cyflymaf yn y DU.

Mae band eang FTTP yn cynnwys gosod ceblau ffeibr optig yn uniongyrchol at eich cartref neu eich busnes. Gall y technoleg hon ddarparu cyflymderau o hyd at 1Gbit/s (h.y. 1,000Mbit/s).  Mae rhai adeiladau yng Nghymru wedi cael eu cysylltu yn y ffordd hon drwy ein rhaglen i gyflwyno band eang ffeibr.

Wedi dweud hynny, nid yw pob darparwr gwasanaethau’n cynnig y gwasanaeth hwn ar hyn o bryd felly mae’n bosibl na chewch wybod gan eich darparwr gwasanaeth presennol bod y gwasanaeth hwn ar gael ac felly, mae’n bosibl y bydd yn rhaid i chi ystyried newid eich darparwr. 

Hefyd, am nad yw pob darparwr gwasanaeth yn cynnig gwasanaethau FTTP, pan fyddwch yn cysylltu â darparwr gwasanaeth newydd, mae’n bosibl y bydd yn dweud wrthych nad yw band eang cyflym/band eang ffeibr/FTTP ar gael. Hefyd, efallai y byddwch yn profi hyn os ydych yn defnyddio gwefan cymharu prisiau ac os nad yw’r darparwyr gwasanaeth wedi’u rhestru. Dewis y darparwr gwasanaeth neu’r wefan cymharu prisiau yw hynny.  

Ymhlith rhai o’r darparwyr FTTP sydd yng Nghymru mae:

 • 4Com Ltd
 • Andrews and Arnold
 • BCC IT
 • BT Retail
 • Cerberus Networks Ltd
 • Dragon Wifi
 • Dyfed Superfast
 • Entanet
 • FluidOne
 • IDNet
 • OptaNet
 • PCQ
 • Spectrum Internet
 • Spitfire
 • Tel Cymru
 • West Wales Systems
 • Zen Internet

Mae’r rhestr hon yn debygol o newid ac nid yw Llywodraeth Cymru’n cymeradwyo unrhyw gwmni neu wasanaeth. I archebu gwasanaeth FTTP, cysylltwch â’r darparwyr yn uniongyrchol.

Os ydych yn wynebu anawsterau wrth geisio archebu gwasanaeth cysylltiad i’r adeilad, hyd yn oed ar ôl cysylltu ag un o’r cyflenwyr hyn, defnyddiwch ein ffurflen gymorth.

Os nad yw eich eiddo wedi'i gysylltu â thechnoleg FTTP mae'n bosibl y gallwch chi gysylltu â band eang cyflym iawn drwy Fibre on Demand.

Rhannu’r dudalen hon