Neidio i'r prif gynnwy

Mae Fibre on Demand yn wasanaeth sy'n galluogi'r rhan fwyaf o gwsmeriaid sydd eisoes â band eang cyflym iawn uwchraddio i gael band eang gwibgyswllt neu gyflymderau gigabit

Gall hefyd fod ar gael i fusnesau nad ydynt ar hyn o bryd wedi’u cysylltu â band eang cyflym iawn.

Mae FoD yn wasanaeth newydd gan y cwmni Openreach drwy ddarparwr gwasanaethau.  Yn ôl Openreach mae 4 o ddarparwyr ar hyn o bryd yn cynnig y gwasanaeth. Mae rhagor o wybodaeth am y darparwyr hyn ar gael ar wefan Openreach.

Os ydych chi’n rhan o gymuned wledig, efallai y gall Llywodraeth y DU helpu i’ch cysylltu â band eang gigabit.  Efallai y bydd help hefyd ar gael gan Lywodraeth Cymru tuag at y costau hyn i’r rheini sydd â chyswllt arafach na 30Mbps.