Neidio i'r prif gynnwy

Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, 10 Mehefin 1921 i 9 Ebrill 2021

Darllenwch am y trefniadau yn dilyn marwolaeth Dug Caeredin

Atebion i gwestiynau cyffredin am gael band eang cyflymach.

Defnyddiwch ein ffurflen gymorth os nad yw’r ateb isod.

Mae angen band eang cyflymach arna' i nawr. Pa gymorth sydd ar gael?

Darllenwch ein tudalen Pa opsiynau sydd gennyf i weld sut y gallech gael eich cysylltu nawr.

Mae angen band eang cyflymach iawn arna' i ar gyfer fy musnes. Pa gymorth sydd ar gael?

Gallwch wirio'ch opsiynau band eang ar ein tudalen Pa opsiynau sydd gennyf. Yn ychwanegol, gall Busnes Cymru (dolen allanol) eich helpu i ddeall manteision mabwysiadu band eang cyflym iawn.

Sut ydw i’n archebu gwasanaeth band eang ffeibr?

Dilynwch gam un ar y dudalen Pa opsiynau sydd gennyf? i weld a allwch gael mynediad at wasanaeth band eang ffeibr. Os oes gennych fynediad, bydd rhaid i chi uwchraddio neu archebu gyda darparwr. Ni fydd hyn yn digwydd yn awtomatig.

Gallwch wirio yn uniongyrchol gyda darparwyr band eang neu defnyddiwch wefannau cymharu prisiau.

Os oes gan eich eiddo gysylltiad “Ffeibr i’r Adeilad” bydd angen i chi ddefnyddio darparwr sy’n cynnig gwasanaethau yn y modd hwn.

Gallwch gael gwybodaeth am sut i archebu ar ein tudalen Ffeibr i’r Adeilad.

Nid wyf yn gallu cael band eang ffeibr, pa dechnoleg arall allaf i ei defnyddio?

Mae gwybodaeth am ffyrdd eraill y gallwch gysylltu eich eiddo i fand eang ar gael ar ein tudalen technoleg band eang amgen.

Rwy’n rhan o gymuned sydd eisiau band eang cyflymach, pa gymorth sydd ar gael?

Mae gwybodaeth am sefydlu prosiect band eang cymunedol ar gael ar ein tudalen band eang wedi’i arwain gan y gymuned.

Beth wnaeth y prosiect Cyflymu Cymru ei gyflawni?

Rhoddodd Cyflymu Cymru fynediad i bron i 733,000 o eiddo yng Nghymru at fand eang ffeibr, ac o ganlyniad i hyn, mae darpariaeth band eang wedi mwy na dyblu yng Nghymru. Dysgwch fwy ar ein tudalen ‘Band Eang yng Nghymru’.

A fydd rhagor o fand eang ffeibr yn cael ei gyflwyno?

Rydyn ni’n parhau i gyflwyno band eang dibynadwy a chyflym er mwyn sicrhau ei fod ar gael i fwy o ardaloedd byth. Fodd bynnag, nid ffeibr yw'r unig ateb er mwyn sicrhau gwasanaethau cyflymach ac ni fydd yn addas ar gyfer pob eiddo.

Er mwyn cyrraedd yr adeiladau sydd ar ôl mae angen nifer o atebion er mwyn wynebu'r heriau unigryw sydd gan Gymru o ran topograffi a gwasgariad y boblogaeth. Mae hwn yn un o gyfres o fesurau sydd ar waith er mwyn cynnig band eang dibynadwy a chyflym i bawb. I ddysgu sut y gallech chi gael band eang cyflymach nawr darllenwch ein tudalen Pa opsiynau sydd gennyf.

Beth yw Fibre on Demand?

Mae rhagor o wybodaeth i’w gael ar ein tudalen Cysylltiad Ffeibr i’r Adeilad ar Gais.

Pam nad ydw i’n cael y cyflymder rwy’n talu amdano?

Mae cwmnïau’n hysbysebu’r cyswllt cyflymaf y mae’ch lein yn gallu’i dderbyn. Ond mae llawer o bethau a allai effeithio ar gyflymder eich gwasanaeth chi:

  • hyd y wifren ffôn sy’n cysylltu eich eiddo a’r gyfnewidfa ffôn neu’r cabinet ffeibr
  • pa amser o’r dydd ydyw
  • faint o bobl neu ddyfeisiau sy’n defnyddio’r rhyngrwyd ar yr un pryd
  • faint o bobl sy’n edrych ar yr un wefan â chi
  • a yw eich dyfais wedi ei chysylltu â’r llwybrydd drwy wifren neu wifi
  • os drwy wifi, leoliad y llwybrydd
  • ansawdd y wifren ffôn yn eich eiddo
  • oedran eich cyfrifiadur neu eich llwybrydd
  • faint o gymwysiadau sy’n rhedeg ar eich dyfais
  • y tywydd.

Ewch i wefan Ofcom (Saesneg yn unig) am gyngor ymarferol ar wella eich cyflymder band eang.

Pa opsiynau sydd gennyf?

Mae band eang yn ffordd o gysylltu â’r rhyngrwyd. Waeth pa gyflymderau sydd eu hangen arnoch chi, mae opsiynau a chymorth ar gael ichi.