Neidio i'r prif gynnwy

Mae band eang yn ffordd o gysylltu â’r rhyngrwyd. Mae’n galluogi cludo gwybodaeth yn gyflym iawn at eich cyfrifiadur personol, gliniadur, llechen, ffôn clyfar, teledu clyfar neu ddyfais arall y gellir ei chysylltu â'r we. Mae canllawiau sylfaenol Ofcom ar Fand Eang yn rhoi rhagor o wybodaeth am y ffyrdd mae'r rhan fwyaf o gartrefi a busnesau'n cysylltu â'r rhyngrwyd. 

Rydyn ni am i bawb allu cael band eang dibynadwy a chyflym, ac mae'r rhan fwyaf o adeiladau yng Nghymru eisoes yn gallu cael mynediad at fand eang cyflym diolch i'n cynllun Cyflymu Cymru. Waeth pa gyflymderau sydd eu hangen arnoch chi, mae opsiynau a chymorth ar gael ichi. 

Cyflymderau band eang

Fel arfer mae cyflymderau band eang yn cael eu mesur mewn megabitiau fesul eiliad (Mbit/s).

Band eang sylfaenol 

 • Fel arfer cyflymderau o hyd at 24Mbit/s.
 • Gellir ei ddarparu drwy amrediad o dechnolegau.
 • Mae cyllid ar gael i helpu gyda chostau gosod.  

Band eang cyflym iawn 

 • Yn gyflymach na band eang sylfaenol gyda chyflymderau o hyd at 80 Mbit/s
 • Ar gael i'r rhan fwyaf o gartref a busnesau yng Nghymru.
 • Gellir ei ddarparu drwy amrediad o dechnolegau.
 • Mae cyllid ar gael i helpu gyda chostau gosod. 

Band eang gwibgyswllt

 • Fel arfer mae band eang “gwibgyswllt” yn darparu cyflymderau o dros 100Mbit/s. 
 • Mae eisoes ar gael i rai cartrefi a busnesau yng Nghymru yn ardaloedd gwledig a threfol.
 • Fel arfer mae’n cael ei ddarparu drwy "Ffeibr i'r eiddo" neu dechnoleg “ffeibr llawn" ond mae technoleg di-wifr yn esblygu yn barhaus i ddarparu’r cyflymderau hyn.
 • Mae rhagor o'r dechnoleg hon yn cael ei chyflwyno ar hyn o bryd.
 • Mae cyllid ar gael ar gyfer busnesau a chymunedau i helpu gyda chostau gosod.

Band eang gigabit

 • Dyfodol cysylltiadau band eang.
 • Mae band eang "gigabit" yn gallu darparu cyflymderau o tua 1Gbit/s (h.y. 1,000Mbps).
 • Mae eisoes ar gael i rai cartrefi a busnesau yng Nghymru yn ardaloedd gwledig a threfol.
 • Fel arfer mae’n cael ei ddarparu drwy "Ffeibr i'r eiddo" neu dechnoleg “ffeibr llawn" ond mae technoleg di-wifr yn esblygu yn barhaus i ddarparu’r cyflymderau hyn.
 • Mae rhagor o'r dechnoleg hon yn cael ei chyflwyno ar hyn o bryd.
 • Mae cyllid ar gael ar gyfer busnesau a chymunedau i helpu gyda chostau gosod.

Pa opsiynau sydd gennyf?

Mae band eang yn ffordd o gysylltu â’r rhyngrwyd. Waeth pa gyflymderau sydd eu hangen arnoch chi, mae opsiynau a chymorth ar gael ichi.