Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r rhyngrwyd a gwasanaethau cwmwl wedi gweddnewid busnesau. Ond effeithir ar fuddiannau’r rhyngrwyd i’ch busnes chi gan y math o wasanaeth a’r cyflymder rydych yn dewis tanysgrifio iddo.

Fel gyda rhyngrwyd yn y cartref, dyw’r rhan fwyaf o wasanaethau busnes fel e-bost, cyfryngau cymdeithasol, cwmwl wrth gefn, gwasanaethau meddalwedd, llais dros y rhyngrwyd neu fideo gynadledda’n defnyddio cymaint â hynny o fand eang ar eu pen eu hunain. Wedi dweud hynny, mae’n rhaid i chi ystyried faint o staff neu ddefnyddwyr fydd yn eu defnyddio ar yr un pryd. Mae’n rhaid i chi gael digon o fand eang i atal systemau hanfodol rhag cael eu heffeithio neu i ansawdd y gwasanaethau hynny fod yn wael.

Gall defnyddio band eang cyflymach ddarparu cyfleoedd newydd ar gyfer eich busnes. Gall gwasanaeth Cyflym Iawn Busnes Cymru eich helpu i ddeall, mabwysiadu a manteisio ar y cyfleoedd hyn.

Beth yw fy opsiynau o ran cael band eang cyflymach?

Mae sawl ffordd o gael band eang cyflymach. Gallwch weld pa opsiynau sydd gennych er mwyn cael band eang cyflym iawn neu wibgyswllt i'ch busnes.

Parciau Busnes ac Ystadau Diwydiannol

Yn ogystal â chyflwyno drwy Cyflymu Cymru, rydym wedi cydweithio ag Airband i ddarparu band eang di-wifr cyflym iawn i safleoedd busnes mewn sawl parc busnes ac ystad ddiwydiannol. I weld a allech dderbyn band eang drwy’r rhwydwaith hwn, ewch i wefan Airband (dolen allanol).

Rhannu’r dudalen hon