Neidio i'r prif gynnwy

Pwt bach o destun i ennyn diddordeb, rhoi rhagflas yw’r bachyn. Weithiau, bydd y bachyn ymddangos gyda dolen i dudalen ond ni fydd i’w weld ar y dudalen ei hunan.

Gall y bachyn fod yr un fath â’r crynodeb. Mae gwahanu’r bachyn a’r crynodeb yn rhoi mwy o hyblygrwydd.

Mae bachyn yn unigryw ac yn ddigonol i ddeall y cynnwys yn unig. Er enghraifft, nid yw 'canfod a ydych yn gymwys a gwneud cais am grant' yn ddigonol. Mae angen mwy o fanylion arno ac mae'r canlynol yn well 'canfyddwch a ydych yn gymwys a gwneud cais am grant i blannu coed ar dir fferm'.

Pwrpas y bachyn a’r teitl yw helpu defnyddwyr i ddeall a yw’r wybodaeth maen nhw eisiau ar y dudalen.

Ddylai’r bachyn ddim bod yn hirach na 160 nod.

Rhaid rhoi atalnod llawn ar ddiwedd bachyn.

Mae’r bachyn yn rhoi gwybodaeth sydd ddim yn y teitl.

Rhannu’r dudalen hon