Neidio i'r prif gynnwy

4. Atwrniaeth

Mae angen i chi fod ag atwrniaeth dros eiddo a materion ariannol i weithredu gyda ni ar ran rhywun heb iddynt eich awdurdodi.

Os ydych eisoes ag atwrniaeth i weithredu dros rywun, rhowch wybod i ni drwy anfon copi ardystiedig o’r atwrniaeth atom drwy'r post at:

Awdurdod Cyllid Cymru

Blwch Post 110
Pontypridd
CF37 9EH

Unwaith y byddwn yn derbyn hwn, dim ond ynghylch materion treth y person hwn byddwn yn cyfathrebu â chi. Cysylltwch â ni am gymorth gyda'r broses hon.