Neidio i'r prif gynnwy

Darparu’r polisïau rydym yn eu defnyddio i lunio ystadegau Awdurdod Cyllid Cymru (ACC) a chyfrinachedd data.

Cydymffurfio â'r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau Swyddogol

Rydym yn cyhoeddi ystadegau yn unol ag atodlen o ddyddiadau cyhoeddi arfaethedig.

Byddwn yn cyhoeddi mwy o wybodaeth am:

  • sut rydym yn cadw at 3 elfen y cod; dibynadwyedd, ansawdd a gwerth
  • y ffynonellau data rydym yn eu defnyddio
  • sut rydym yn rheoli’r data rydym yn eu cadw, sut rydym yn rhyddhau data, gan gynnwys datganiad data agored, polisi adolygiadau a mynediad cyn rhyddhau

Cyfrinachedd data

Mae gan Awdurdod Cyllid Cymru wybodaeth fanwl am unigolion a sefydliadau. Rydym wedi ymrwymo i reoli’r wybodaeth hon i’r safonau uchaf.

Dim ond i gefnogi casglu a rheoli trethi a rhwymedigaethau cyfreithiol eraill fyddwn ni’n defnyddio’r wybodaeth. Mae hyn yn cynnwys dadansoddiad ystadegol er mwyn deall y dreth sy’n cael ei hasesu a’i chasglu yng Nghymru.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd am fwy o fanylion.

Polisïau ystadegol

Adborth

Cofiwch gysylltu â ni gyda chwestiynau ac adborth am ein hystadegau.