Rydyn ni'n gyflogwr bychan ond arbenigol yn y Gwasanaeth Sifil, gyda rolau ar draws o leiaf 14 o 28 o broffesiynau'r Gwasanaeth Sifil, gan gynnwys cyflawni gweithredol, treth, Adnoddau Dynol, cyllid, cyfreithiol, polisi a rolau digidol.

Nid ydym yn recriwtio ar hyn o bryd ond os hoffech anfon eich manylion cyswllt at hr@acc.llyw.cymru byddwn yn rhoi gwybod ichi cyn gynted ag y bydd rhywbeth yn dod i fyny.

Am ragor o wybodaeth ynghylch gweithio i ni, trowch at yr adran Gweithio i Awdurdod Cyllid Cymru.

Hyderus o ran anabledd logo   Hapus i siarad am weithio hyblyg logoRheoleiddir gan logo gomisiwn y gwasanaeth sifil