Neidio i'r prif gynnwy

Rydyn ni'n gyflogwr bychan ond arbenigol yn y Gwasanaeth Sifil, gyda rolau ar draws o leiaf 14 o 28 o broffesiynau'r Gwasanaeth Sifil, gan gynnwys cyflawni gweithredol, treth, Adnoddau Dynol, cyllid, cyfreithiol, polisi a rolau digidol.

Swyddi gwag ar hyn o bryd
Teitl swydd Ystod cyflog Yn agored i r ai o’r tu allan i'r Gwasanaeth Sifil? Dyddiad ac amser cau
Ysgrifenyddiaeth Archwilio a Risg

£31,210 i £38,160

Ydy

5 Gorffennaf 2022 am 11:55pm

Pennaeth Staff (Dros dro) £51,380 i £61,440 Ydy 30 Mehefin 2022 am 11:55pm

Am ragor o wybodaeth ynghylch gweithio i ni, trowch at yr adran gweithio i Awdurdod Cyllid Cymru.

Logo Hyderus o ran anabledd cyflogwr  Hapus i siarad am weithio hyblyg logo Cyflogwr Cyflog Byw ydym ni logoDim Hiliaeth Cymru logo

Rheoleiddir gan logo gomisiwn y gwasanaeth sifil