Neidio i'r prif gynnwy
Sam Cairns

Ymunodd Sam ag Awdurdod Cyllid Cymru (ACC) ym mis Hydref 2017 i sefydlu ac arwain ein swyddogaeth cyflawni gweithredol.

Cyn ymuno ag ACC bu’n gweithio mewn nifer o rolau treth proffesiynol yng Nghyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) dros gyfnod o 11 mlynedd, gan weithio ym meysydd trethi uniongyrchol ac anuniongyrchol.

Roedd ei rolau diweddaraf yn cynnwys Rheolwr Cysylltiadau Cwsmeriaid yng nghyfarwyddiaeth Busnesau Mawr CThEM, ac Arweinydd Sector ar gyfer TG a Thelathrebu.

Astudiodd Sam Fusnes ym Mhrifysgol Caint, gan ennill gradd anrhydedd dosbarth cyntaf.