Martin Warren

Mae Martin Warren wedi bod yn Aelod Anweithredol o Fwrdd ACC ers mis Hydref 2017.

Ar hyn o bryd mae Martin, sy’n gyfrifydd siartredig, yn Gyfarwyddwr ICAEW Cymru a De Orllewin Lloegr ac mae’n gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru a’i hasiantau ar faterion sy’n ymwneud â busnes gan gynnwys bod yn aelod o Fwrdd Strategol Busnes Cymru. Mae wedi gweithio ym myd busnes ac fel Prif Swyddog Ariannol ar gyfer y rhan fwyaf o’i yrfa ac yn fwyaf diweddar fel Cyfarwyddwr Cyllid ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Mae Martin wedi dal cyfres o rolau Anweithredol dros y 25 mlynedd diwethaf ac yn fwyaf penodol 7 mlynedd yn Chwaraeon Cymru fel Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a 21 mlynedd ym Menter yr Ifanc gan ddod yn Gadeirydd Bwrdd Cymru ac wedyn yn Ymddiriedolwr Cenedlaethol a Chadeirydd y Pwyllgor Risg ac Archwilio. Mae Martin yn dal yn weithgar yn y sector gwirfoddol ac mae’n ymddiriedolwr Newport Live a Chyngor Trydydd Sector Caerdydd.