Neidio i'r prif gynnwy
Lucy Robinson

Dechreuodd Lucy ei gyrfa yn Llywodraeth Cymru yn 2010 ar ôl astudio hanes ym Mhrifysgol Caerdydd. Yn ystod y cyfnod hwn yn Llywodraeth Cymru, mae wedi gweithio mewn sawl rôl, gan gynnwys newid, digidol a rheoli prosiectau.

Cyn ymuno ag Awdurdod Cyllid Cymru (ACC), roedd Lucy yn aelod o dîm y Rhaglen Gyflawni. Helpodd i ddatblygu ein gwefan a bwydo barn defnyddwyr i ddyluniad ein system dreth ddigidol cyn ei lansio.

Symudodd Lucy i ACC ym mis Ebrill 2018 a bu'n rhan o'r gwaith o ddatblygu ein Siarter. Ers hynny, mae Lucy wedi'i phenodi'n Arweinydd Mewnwelediad a Strategaeth Cwsmeriaid, gan gynrychioli llais ein cwsmeriaid ac edrych ar ffyrdd o wella gwasanaethau ar gyfer ein defnyddwyr.

Ym mis Hydref 2018, cafodd Lucy ei henwebu gan ei chydweithwyr fel Aelod Staff Etholedig cyntaf Bwrdd ACC. Dyma rôl gyntaf Lucy hefyd fel aelod o fwrdd. Mae'n mwynhau'r cyfle yma ac yn edrych ymlaen at gyfrannu at ddyfodol ACC drwy ddod â phersbectif unigryw i drafodaethau a phenderfyniadau'r bwrdd.

Astudiodd Lucy TGAU Cymraeg yn yr ysgol ac mae'n awyddus i ailgysylltu â'r iaith.