Neidio i'r prif gynnwy
Lakshmi Narain

Mae Lakshmi Narain wedi bod yn Aelod Anweithredol o Fwrdd ACC ers mis Hydref 2017.

Lakshmi  yw cadeirydd presennol cangen De Cymru o'r Sefydliad Siartredig Trethu (CIOT) ac mae'n aelod gweithredol o Fwrdd Strategol Cymru ar gyfer  Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr (ICAEW). Trwy ei waith gyda'r cyrff hyn, mae Lakshmi wedi ymwneud â'r gwaith o ddatblygu a diwygio trethi niferus.

Lakshmi oedd Cynghorydd Arbennig y Pwyllgor Cyllid wrth iddo archwilio Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016 a Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017.

Mae Lakshmi yn Gymrawd o'r Sefydliad Siartredig Trethu (CIOT) a Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr (ICAEW).

Rhannu’r dudalen hon