Neidio i'r prif gynnwy
Kathryn Bishop

Kathryn Bishop yw Cadeirydd cyntaf Awdurdod Cyllid Cymru.

Mae Kathryn yn Gymrawd Cyswllt o Ysgol Fusnes Saïd ym Mhrifysgol Rhydychen, lle mae'n cyfarwyddo ac yn addysgu ar raglenni arweinyddiaeth i gwmnïau gwasanaethau proffesiynol a chorfforaethau rhyngwladol. Mae ganddi dros 30 mlynedd o brofiad o weithio gyda sefydliadau sy'n mynd trwy newidiadau mawr, a hynny yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat. Mae ei chefndir yn cynnwys TG ac AD ac mae wedi gweithio fel cyfarwyddwr a rheolwr llinell, rheolwr prosiect ac ymgynghorydd. Mae hefyd wedi bod yn gyfarwyddwr anweithredol i nifer o gyrff.
 
Mae Kathryn wedi gweithio yng Nghymru a thros Gymru am y 15 mlynedd diwethaf: yn gyntaf fel Cyfarwyddwr Anweithredol yn Llywodraeth Cymru ac, yn fwy diweddar, fel Comisiynydd y Gwasanaeth Sifil dros Gymru, gyda chyfrifoldeb dros reoleiddio pob penodiad i'r Gwasanaeth Sifil. Bu hefyd yn gadeirydd anweithredol i nifer o gyrff y Llywodraeth, gan gynnwys yn Asiantaeth Ffiniau’r DU, sy'n rhan o'r Swyddfa Gartref, ac yn Swyddfa Eiddo Deallusol y DU.