Neidio i'r prif gynnwy
Kathryn Bishop

Kathryn Bishop yw Cadeirydd cyntaf Awdurdod Cyllid Cymru.

Mae Kathryn yn Gymrawd Cysylltiol yn Ysgol Fusnes Saïd ym Mhrifysgol Rhydychen, lle mae'n cyfarwyddo ac yn dysgu ar raglenni arweinyddiaeth ar gyfer cwmnïau gwasanaethau proffesiynol a chorfforaethau rhyngwladol eraill. Mae ganddi dros 35 mlynedd o brofiad o weithio gyda sefydliadau sy’n mynd trwy newidiadau mawr, yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat. Mae ei chefndir yn cynnwys TG ac AD ac mae wedi gweithio fel cyfarwyddwr a rheolwr llinell, rheolwr prosiect ac fel ymgynghorydd. Mae hefyd wedi bod yn gyfarwyddwr anweithredol i nifer o gyrff, gan gynnwys Asiantaeth Ffiniau'r DU, rhan o'r Swyddfa Gartref, a Swyddfa Eiddo Deallusol y DU.

Mae Kathryn wedi gweithio yng Nghymru a thros Gymru yn ystod y 15 mlynedd diwethaf, yn gyntaf fel Cyfarwyddwr Anweithredol yn Llywodraeth Cymru, ac yna fel Comisiynydd y Gwasanaeth Sifil i Gymru, gyda chyfrifoldeb am reoleiddio pob penodiad i'r Gwasanaeth Sifil. Hi bellach yw Cadeirydd cyntaf Awdurdod Cyllid Cymru, corff gweinyddu trethi newydd Cymru, ac mae'n cyfrannu at fentrau amrywiaeth a chynhwysiant Llywodraeth Cymru.